top of page

Fagmennska - Áreiðanleiki - Gæði

Framendaforritarar

 

Við leitum að kraftmiklu, skapandi og skemmtilegu fólki til að ganga til liðs við okkur. Ert þú rétta manneskjan?

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólapróf í verkfræði eða tölvunarfræði, eða önnur sambærileg menntun.

 • Reynsla í vefforitun, gjarnan Angular.

 • Reynsla í C# og SQL er kostur.

 • Hafa metnað og áhuga fyrir hugbúnaðarþróun.

 • Frumkvæði, sjálfstæði og góðir samskiptahæfileikar.

Forritarar

 

Við leitum að kraftmiklu, skapandi og skemmtilegu fólki til að ganga til liðs við okkur. Viðkomandi þarf að hafa áhuga á að vinna bæði í hóp og sjálfstætt að krefjandi og fjölbreyttum verkefnum.


Starfssvið:
Þróun og forritun á kerfum Samsýnar.

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólapróf í verkfræði eða tölvunarfræði, eða önnur sambærileg menntun.

 • Reynsla í C# og SQL.

 • Reynsla af WPF er kostur.

 • Reynsla af Angular er kostur.

 • Frumkvæði, sjálfstæði og góðir samskiptahæfileikar.

Starfsumhverfi:

 • Sveigjanlegur vinnutími.

 • Hádegismatur pantaður tvisvar í viku.

 • Öflugt starfsmannafélag sem heldur reglulega viðburði þ.á.m. reglulegar árshátíðarferðir erlendis með mökum.

 • Vinnum eftir ISO 27001 fyrir stjórnun upplýsingaöryggiskerfa.

Um okkur:

 • Samsýn hefur verið starfandi frá árinu 1995.

 • Höfum fengið titilinn Framúrskarandi fyrirtæki samfellt frá árinu 2013.

 • Erum framsækið fyrirtæki á sviði hugbúnaðar, landupplýsingakerfa og stjórnkerfa fyrir vaktstöðvar á Íslandi.

 • Veitum fjölbreytta þjónustu og meðal verkefna má nefna stjórnkerfi fyrir Neyðarlínuna 1-1-2, flotastjórnunarkerfið SiteWatch og fjölmörg önnur verkefni fyrir stærstu stofnanir og fyrirtæki landsins.

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn og ferilskrá á atvinna@samsyn.is.
Öllum umsóknum verður svarað. Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristinn Guðmundsson, framkvæmdastjóri, í síma 570 0570.

Almenn umsókn


Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað þegar ráðið hefur verið í starfið.  
Gildistími almennra umsókna er 5 mánuðir, eftir þann tíma er henni eytt nema beiðni komi um framlengingu. 
Vinsamlegast sendið tölvupóst á atvinna@samsyn.is

bottom of page